IMPEL dalībvalstu pārstāvji dalās pieredzē par atkritumu poligonu kontroles mehānismiem

13/4/2017

12.aprīlī reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” viesojās Valsts vides dienesta (VVD) pārstāvji un IMPEL* dalīborganizāciju t.i. Eiropas Savienības dalībvalstu (Itālijas, Maltas, Nīderlandes, Portugāles, Rumānijas, Slovēnijas, Slovākijas, Skotijas un Ziemeļīrijas) vides aizsardzības institūciju inspektori.

Vizītes mērķis bija veikt atkritumu poligona pārbaudi, īpašu uzmanību pievēršot atkritumu šķirošanai un priekšapstrādei, pirms tos noglabā, tādējādi gūstot pārliecību par atkritumu poligona atbilstību Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem prasībām. Atgādinām, ka Eiropas Savienības Direktīva aizliedz poligonā apglabāt nešķirotus atkritumus.

Vizītes laikā jomas speciālisti dalījās pieredzē par atkritumu poligonu kontroles mehānismiem un to pārvaldīšanu.

 

*IMPEL (angl. Implementation and Enforcement of Environmental law) ir Eiropas Savienības tīkls vides tiesību aktu īstenošanai un ieviešanai. Vairāk informācijas par IMPEL pieejama www.impel.eu.

Vairāk par Eiropas Savienības dalībvalstu vides aizsardzības institūciju inspektoru tikšanos lasiet www.vvd.gov.lv