Horvātijas atkritumu apsaimniekotāji gūst pieredzi RAAC "Daibe"

29/8/2019

29.augustā Horvātijas atkritumu apsaimniekotāji apmeklēja Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru "Daibe", kur, tiekoties ar ZAAO vadību, izzināja atkritumu apsaimniekošanas sistēmas veidošanos Latvijā un attīstības prognozes. Vizīte organizēta, lai Horvātijas pārstāvji izzinātu labās prakses piemērus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pilnveidošanai Horvātijas iedzīvotājiem. 

Viesiem izrādīti RAAC "Daibe" tehnoloģiskie darbības procesi, sniegts ieskats Dabas un tehnoloģijas parka "URDA" darbībā iedzīvotāju paradumu maiņai, lai veicinātu dabas resursu saudzēšanu.