Ekspluatācijā nodota jauna šķiroto atkritumu ķīpu prese

23/11/2015

2015. gada 10.novembrī CSA poligona “Daibe” otrreizēji izmantojamo materiālu pāršķirošanas līnijā tika nodota ekspluatācijā jauna šķiroto atkritumu ķīpu prese RIKO EKOS S-60KV. Iekārta ir būtisks atkritumu reģenerācijas procesa tehnoloģisks uzlabojums, nodrošinot nepārtrauktu un energoefektīvu otrreizējo izejvielu sagatavošanu nosūtīšanai tālākai pārstrādei, sapresējot tos ķīpās.

Salīdzinot ar līdz šim izmantoto iekārtu, jaunā ķīpu prese nodrošinās lielāku presēšanas jaudu, potenciālu lielāku specifisko presēšanas spiedienu un mazāku relatīvo elektroenerģijas un hidroeļļas patēriņu.

Publiskā iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma ietvaros iekārtu piegādāja un uzstādīja SIA "ECOTECHNO". Iekārtas piegādes un uzstādīšanas kopējās izmaksas sastāda EUR 205 279.50 (bez PVN).

45% no attiecināmām izmaksām tiek finansēti no Norvēģijas finanšu instrumenta projekta CSA poligona „Daibe” atkritumu reģenerācijas procesa iekārtu modernizācija (projekta Nr. NOFI/LV06/AK/02/9).

Projekta realizācija turpinās. Projekta noslēgums plānots 2016. gada 25. martā.

Projekts „CSA „Daibe”atkritumu reģenerācijas procesu iekārtu modernizācija” tiek īstenots, izmantojot EUR 153 495 piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumenta starpniecību.Programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” mērķis ir atbalstīt inovatīvu vides tehnoloģiju, pakalpojumu un produktuattīstību un ieviešanu. Vairāk informācijas: www.eeagrants.org