Dabas aizsardzības pārvaldes delegācija viesojās Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe”

02/2/2018

Lai dalītos pieredzē par dabas un vides izglītības jautājumiem, Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” janvāra nogalē viesojās Dabas aizsardzības pārvaldes delegācija.

Dabas izglītības centru speciālisti noklausījās SIA "ZAAO" (ZAAO) valdes priekšsēdētāja Aivara Sirmā stāstījumu un ieskatu, kā sasaistās videi draudzīga atkritumu apsaimniekošana ar sabiedrības izglītošanu ne tikai par šķirošanas jautājumu, kas biežāk tiek saistīts tieši ar ZAAO pamatdarbu, bet arī plašākā mērogā.

Dabas aizsardzības pārvaldes paspārnē patlaban darbojas seši dabas izglītības centri – Slīterē, Ķemeru ”Meža māja”, Ziemeļvidzemes dabas izglītības centrs Salacgrīvā, DIC “Pauguri”, “Vecupītes” un “Rāzna”. To pārstāvji iepazinās ar ZAAO pieredzi dažāda vecuma grupu izglītošanā par dabas tēmām.

Viesošanās laikā Pārvaldes pārstāvji iepazinās gan ar topošo vides izglītības centru Daibē, gan izstaigāja dabas izglītības taku.

Dabas aizsardzības pārvaldes viens no uzdevumiem ir ne tikai rūpes par sugu un biotopu aizsargāšanu, bet arī sabiedrības, īpaši jaunās paaudzes izglītošana, tādēļ izveidotajos dabas izglītības centri aktīvi sadarbojas ar sava reģiona skolām un piedāvā dažādas izbraukuma lekcijas un nodarbības ar atraktīviem uzdevumiem un vides spēlēm par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, biotopiem, bieži sastopamām un aizsargājamām sugām.

 

Maija Rēna
Sabiedrisko attiecību speciāliste
DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDE