Atgādinām par klienta datu aktualizēšanu!

02/11/2017

SIA "ZAAO" (ZAAO) gatavo klientiem nākamā gada atkritumu izvešanas grafikus un veido kalendārus. Lai tie būtu precīzi, atbilstu klientu vēlmēm un nonāktu pareizajā adresē, būtiska ir līguma datu aktualizēšana. Aicinām klientus savlaicīgi informēt par līgumslēdzēja vai kontaktpersonas maiņu, par izmaiņām pasta vai e-pasta adresē, tālruņa numurā.

Atgādinām arī par iespēju mainīt konteineru tukšošanas biežumu, tomēr tas nedrīkst būt retāks, kā paredzēts konkrētās pašvaldības saistošajos noteikumos. Vēlamās izmaiņas konteineru tukšošanas grafikā var pieteikt ZAAO mājas lapā http://www.zaao.lv/lv/pieteikuma-forma/service_details , kā arī piezvanot pa tālruni 64281250 vai rakstot e-pastu uz zaao@zaao.lv.

Iedzīvotāju un uzņēmumu ērtībām nemainīgi darbojas ZAAO klientu pašapkalpošanās sistēma, kura pieejama uzņēmuma mājas lapā www.zaao.lv. Pašapkalpošanās sistēma ļauj jebkurā laikā piekļūt saviem datiem – saņemto pakalpojumu sarakstam, norēķinu stāvoklim, konteineru tukšošanas grafikam, kā arī veikt maksājumus.