Apē atklās EKO laukumu - biroju

30/5/2014

Trešdien, 4. jūnijā, plkst.12.00 notiks svinīga EKO laukuma - biroja atklāšana Apes novada “Druvās”, kurā piedalīsies pašvaldības un SIA “ZAAO” (ZAAO) pārstāvji. Pasākumu aicināti apmeklēt arī iedzīvotāji.

EKO laukumā – birojā būs pieejams plašs pakalpojumu klāsts: šķiroto atkritumu pieņemšana, jaunu atkritumu apsaimniekošanas līgumu noslēgšana, izmaiņu veikšana atkritumu izvešanas grafikos, dažādu atkritumu maisu saņemšana vai saņemšanas pieteikšana, kā arī konsultācijas par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem.

EKO laukumā bez maksas tiek pieņemti tie atkritumu, kas ir derīgi otrreizējai pārstrādei - papīrs un kartons, dzērienu kartona iepakojums (tetrapakas un elopakas), polietilēna plēve, PET dzērienu pudeles, sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas iepakojums, pudeļu un burku stikls, logu stikls, sadzīves metāla priekšmeti, sadzīves elektriskās un elektroniskās iekārtas, kā arī sadzīves bīstamie atkritumi. Par samaksu EKO laukumā varēs nodot arī nestandarta atkritumus - lielgabarīta atkritumus, tīrus un jauktus celtniecības atkritumus, zaļos, kompostējamos atkritumus.

Pasākuma apmeklētāji aicināti ņemt līdz izlietoto iepakojumu, piemēram, makulatūru, kartonu, stiklu, plēvi, PET pudeles, kuru nodot EKO laukuma pārzinim. Tādejādi varēs tikt pie pirmā zīmoga EKO laukuma Atlaižu kartē. Ar karti, regulāri nododot šķirojamo materiālu EKO laukumā un sakrājot 10 zīmogus, iespējams saņemt atlaidi mājsaimniecības ikmēneša sadzīves atkritumu izvešanas rēķinam.

Apes EKO laukums-birojs būs atvērts otrdienās, trešdienās un sestdienās no plkst.10 -14, ceturtdienās un piektdienās no plkst.14 -18, svētdienās un pirmdienās laukums slēgts.

ZAAO EKO laukumi–biroji pieejami arī Balvos, Limbažos, Saulkrastos, Smiltenē un Valkā, savukārt 2 EKO laukumi atrodas Cēsīs, divi Valmierā, pa vienam Rūjienā, Salacgrīvā, Jaunpiebalgā, Augšlīgatnē, Alojā, Mazsalacā, Strenčos un poligonā „Daibe”. ZAAO reģionālie biroji atrodas Valmierā un Cēsīs.