Aktualizē RAAC "Daibe" pievadceļa sakārtošanas nepieciešamību

05/2/2020

SIA "ZAAO" cer uz drīzu risinājumu pievadceļa sakārtošanā uz Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru Daibe - ceļa nozīme ir stratēģiski būtiska. Šīs ziemas laika apstākļi tā stāvokli pasliktinājuši vēl vairāk. Esošais ceļa segums nemitīgi noved arī pie papildus izmaksām, kas saistītas ar nepieciešamību veikt biežus atkritumu savākšanas mašīnu remontus.  

Lēmuma izklāsts no Vidzemes plānošanas reģiona padomes 31.janvāra sēdes (avots: https://ej.uz/7kff ):

Sēdes laikā ar Satiksmes ministru tika pārspriests jautājums par pievadinfrastruktūras sakārtošanu 3,3 km garumā (V286) uz Daibes poligonu. Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padome pieņēma vienbalsīgu lēmumu, ka minētais ceļa posms jāiekļauj prioritāro ceļu sarakstā, ņemot vērā, ka tas ir stratēģiski nozīmīgs un saistošs lielai daļai Vidzemes reģiona pašvaldību. Kā minēja Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas SIA "ZAAO" vadītājs Gints Kukainis – pie šī brīža laika apstākļiem, ceļa stāvoklis vērtējams kā kritisks, turklāt ceļa noslodze tuvākajā laikā pieaugs, jo, ņemot vērā Eiropas Savienības pieaugošās prasības vides jautājumu risināšanā, paredzama reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra “Daibe” tālāka attīstība.