Skolām

ZAAO vides projekts "Cilvēks vidē" skolām un bērnudārziem darbojās kopš 2001. gada.

Vides projekta konkursos ietvertas gan radošās, gan praktiskās aktivitātes, gan zināšanu apguve par atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un ietekmi uz vidi.

Skolas un bērnudārzi projekta ietvaros var izvēlēties sev saistošos konkursus. Darbošanās vides projektā veicina bērnu un jauniešu izglītošanu un informēšanu, kā arī mudina līdzdarboties vides kvalitātes uzlabošanā pilsētās un laukos.
Aicinām skolas un bērnudārzos iesaistīties ZAAO vides projekta organizētos konkursos!

2016./2017. mācību gadā projekta 4 konkursos piedalījās 131 izglītības iestāde no ZAAO darbības reģiona. Bērni un jaunieši veica dabas izpēti, veidoja herbārijus, gleznas, dabas maketus, filmēja pamācošus video, meklēja atbildes uz mēneša jautājumiem un vāca PET pudeles un makulatūru.

2016./2017.mācību gadā otrreizējo materiālu vākšanas akcijā “Dabai labu darīt” izglītības iestādes savākušas 336 tonnas makulatūru un 398 kubikmetrus PET pudeļu. Kopā akcijā iesaistījušās 93 izglītības iestādes – 28 pirmsskolas izglītības iestādes un grupas un 65 skolas. Akcija noritējusi sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu – savākts par 46 t makulatūras vairāk un izglābti par 322 kokiem vairāk, savukārt PET pudeles – par 58 m3 vairāk.