Ziņojumi par 2016

Lai informētu par darbību 2016.gadā, SIA "ZAAO" izveidojusi "Nefinanšu ziņojumu 2016", kurā apkopoti uzņēmuma galvenie darbības rādītāji, paveiktais un nākotnes ieceres. Izdevums veidots elektroniskā formātā, lai saudzētu dabu un resursus. 

 

PDF iconzaao_nefinansu_zinojums_2016.pdf

 

PDF iconzaao_gada_konsolidetais_parskats_2016.pdf