Ziņojumi par darbību

Lai informētu par darbību 2018.gadā, SIA "ZAAO" izveidojusi "Nefinanšu ziņojumu 2018", kurā apkopoti uzņēmuma galvenie darbības rādītāji, paveiktais un nākotnes ieceres. Izdevums veidots elektroniskā formātā, lai saudzētu dabu un resursus.

 

PDF iconZAAO nefinanšu ziņojums 2018

 

PDF iconZAAO Konsolidētais Gada pārskats 2018

 

PDF iconNodokļu iemaksas valsts un pašvaldību budžetos 2018

 

PDF iconZAAO Konsolidētais operatīvais pārskats 1.cet. 2019

 

PDF iconZAAO Konsolidētais operatīvais pārskats 2.cet. 2019

 

PDF icon ZAAO Konsolidētais operatīvais pārskats 3.cet. 2019