Ziņojumi par darbību

Lai informētu par darbību 2017.gadā, SIA "ZAAO" izveidojusi "Nefinanšu ziņojumu 2017", kurā apkopoti uzņēmuma galvenie darbības rādītāji, paveiktais un nākotnes ieceres. Izdevums veidots elektroniskā formātā, lai saudzētu dabu un resursus.

 

PDF iconZAAO nefinanšu ziņojums 2017

 

PDF iconZAAO Konsolidētais Gada pārskats 2017

 

PDF iconZAAO Konsolidētais operatīvais parskats 1.cet. 2018

 

PDF iconZAAO Konsolidētais operatīvais parskats 2.cet. 2018

 

PDF iconZAAO Konsolidētais operatīvais parskats 3.cet. 2018