Mācību līdzekļi

Izziņas materiāls skolēniem "Preces dzīves cikls", 2010. gads Izziņas materiāls "Preces dzīves cikls" izmantojams dabas zinībās, interešu izglītībā, klases audzināšanas stundās, skolēnu pētnieciskos darbos vispārizglītojošās skolās 8.-9. klases skolēniem. Izziņas materiāla mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar preces dzīves cikla posmiem (resursi, ražošana, lietošana, atkritumi). Izziņas materiāls izstrādāts sadarbībā ar Amatas pamatskolu un Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolu Projekts īstenots ar Sorosa Fonds- Latvijas Ilgtspējīgas attīstības programmas finansiālu atbalstu. Materiālu lejupielādēt šeit

Mācību līdzeklis sākumskolai Šķiroto atkritumu ceļš, 2006. gads Materiālu lejuplādēt šeit

Mācību materiāls dabas zinībās pirmsskolai "Vides mācība maziem bērniem", 2007. gads

Mācību materiāla saturiskā koncepcija veidota no izziņas materiāla skolotājiem, metodiskā apraksta, kā strādāt ar tēmu un praktisko darbu uzdevumiem bērniem. Mācību materiāls iepazīstina skolotājus ar dabas likumsakarībām un cilvēku mijiedarbību ar vidi. Bērniem piedāvāti praktiskie darba uzdevumi ar mērķi nostiprināt zināšanas par dabas procesiem, cilvēku radītiem materiāliem un to ietekmi uz vidi.

Praktisko darbu burtnīcu vides izglītībā "Cilvēks vidē", 2004. gads Mācību palīglīdzekli vides izglītībā "Cilvēks vidē", 2004 gads Mācību līdzeklis vides izglītībā piemērots vidējo un vecāko klašu skolēniem. Mācību līdzeklis rosinās skolotājus un skolēnus labāk apzināt atkritumu apsaimniekošanas daudzveidīgumu un svarīgumu.Strādājot ar darba uzdevumiem, skolēni nostiprina zināšanas par atkritumu veidiem, to apsaimniekošanas iespējām, par atkritumu ietekmi uz vidi. Skolēni diskutē par papīra, izlietotā iepakojuma lietderīgu izmantošanu, par videi draudzīgu rīcību. Mācību līdzeklis izstrādāts sadarbībā ar "Latvijas Zaļo punktu Darba burtnīcu iespējams lejupielādēt šeit Mācību palīglīdzekli iespējams lejupielādēt šeit

Mācību līdzekli pirmsskolai "Cilvēks vidē", 2004. gads Darba burtnīcu pirmsskolas vecuma bērniem "Cilvēks vidē" 2004. gads Mācību līdzeklis pirmsskolai piemērots 6 - 7 gadus veciem bērniem. Tas sekmēs bērnu izpratni par dabas procesiem un cilvēka mijiedarbību ar tiem. Virzīs bērnus uz aktīvu darbošanos atkritumu apsaimniekošanā. Darba uzdevumi bērniem māca saprast dabu, rūpēties par sevi, rūpēties par apkārtni. Bērni zīmē, krāso, raksta, noskaidro, kā rodas atkritumi, kāds ir to labākais apsaimniekošanas veids. Mācību līdzeklis izstrādāts sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju Mācību līdzekļa saturs un ievads (*.pdf) Darba burtnīcas saturs (*.pdf)