Lauksaimniekiem

 

 

Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma nodošanas pakalpojumi no 2020.gada 1.aprīļa:

  • Par materiāla nodošanu RAAC “Daibe”  iepriekš pieteikties pa tālr. 28394140 (darba dienās darba laikā no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00):

BEZ MAKSAS RAAC "Daibe" pieņem materiālu neierobežotā daudzumā atbilstošā kvalitātē.

!!! Ja lauksaimniecībā izmantotais iepakojums nav prasītajā kvalitātē, par tā nodošanu RAAC “Daibe” tiek piemērota nodošanas maksa 66.79 eiro par tonnu plus PVN. Iespējami tikai bezskaidras naudas norēķini.

  • EKO laukumos noteiktais materiāla veids un apjoms tiek pieņemts BEZ MAKSAS.
     
  • Nodrošinām savākšanu PAR MAKSU no klienta adreses ZAAO darbības reģionā pēc atsevišķi izveidota maršruta un iepriekšēja pieteikuma pa tālruni 29221847 (darba dienās darba laikā no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00) vai pa e-pastu: zaao@zaao.lv 

BIG-BAG MAISI un HDPE KANNAS.  Savākšana ar presmašīnu. Pakalpojuma maksa EUR 4.63 + pvn par vienu braucienu uz klienta adresi.

SKĀBBARĪBAS RUĻĻU, BEDRU PLĒVES.  Savākšana ar kausu. 1) Ja savācamais apjoms mazāks par 15m3, tad pakalpojuma maksa EUR 7.50 + pvn par m3, 2) Ja savācamais apjoms lielāks par 15m3, tad pakalpojuma maksa EUR 5.00 + pnv par m3,. 3) Ja nav līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tad maksa par jebkādu apjomu EUR 7.50 + pvn par m3, samaksu jāveic avansā.

SKĀBBARĪBAS RUĻĻU, BEDRU PLĒVES un BIG-BAG MAISI un HDPE KANNAS. Savākšana ar kausu. Maksa tiek piemērota tikai par plēvju savākšanu. 1) Ja savācamais plēvju apjoms mazāks par 15m3, tad pakalpojuma maksa EUR 7.50 + pvn pa m3, 2) Ja savācamais plēvju apjoms lielāks par 15m3, tad pakalpojuma maksa EUR 5.00 + pvn par m3, 3) Ja nav līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tad maksa par jebkādu plēvju apjomu EUR 7.50 + pvn par m3, samaksu jāveic avansā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.

!!! Ja tiek konstatēts, ka lauksaimniecībā izmantotais iepakojums nav prasītajā kvalitātē, tad maksa par savākšanu ir EUR 37.89 par m3 + PVN, kas esošiem ZAAO klientiem tiek piestādīta pie sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma, klientiem, kuriem nav līgums  - atkritumi netiek savākti.

__________________________________

ZAAO izsniedz izziņu par konkrētā saimniecībā savākto vai saimniecības nodoto atkritumu veidu un apjomu, kas derīgs iesniegšanai Valsts vides dienestā kā apliecinājums, ka šie atkritumi nodoti atbilstoši likumdošanai un tiek pārstrādāti vai noglabāti videi draudzīgā veidā.