ISO 9001; ISO 14001

SIA ZAAO Integrētās vadības sistēmas kvalitātes un vides pārvaldības politika

SIA ZAAO bija pirmā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmējsabiedrība Latvijā, kuras darbībā 2002. gadā tika izveidota, ieviesta un tiek uzturēta integrētā vadības sistēma, kas atbilst starptautiskajiem standartiem LVS EN ISO 9001:2009 un LVS EN ISO 14001:2004.

 

SIA ZAAO darbības sfēra ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde, pārkraušana, pārvadāšana, apglabāšana.

Pamatdarbība ir sadzīves atkritumu savākšana, apstrāde, apglabāšana. ZAAO darbības sfēra ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde, pārkraušana, pārvadāšana, apglabāšana, sabiedrības izglītošana.

2002.gada 29.novembrī ZAAO ieguva abu sistēmu sertifikātus. Sertificēts Bureau Veritas Quality International (BVQI).