Informatīvi materiāli

 

 Informatīvs materiāls: "Esi atbildīgs, nodod otrreizējai pārtrādei!"(* JPG)

Informatīvs plakāts: Sadzīves atkritumu savākšana. (* JPG)

 

Informatīvs materiāls: Pirkt, lai izmestu! (* JPG)

Plakāts: Elektronisko un elektrisko atkritumu bezmaksas savākšana.(* JPG)

Plakāts: Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma bezmaksas savākšana.(* JPG)

Buklets "Par SIA ZAAO" (*pdf)

Buklets "Šķiroto atkritumu apsaimniekošana" (*pdf)

Info lapa "EKO laukumos nododamo atkritumu veidi un darba laiki" (*pdf)

Buklets "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana" (*pdf)

Buklets "Nestandarta atkritumu apsaimniekošana" (*pdf)

Buklets "Sadzīves atkritumu poligons "Daibe" (*pdf)

Buklets "Bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšana" (*pdf)

Buklets "Sabiedrības izglītošana un informēšana" (*pdf)

Informatīva lapa "Kā pareizi šķirot atkritumus" (*pdf)

Informatīvā lapa šķirošanai (*pdf)