Informatīvi materiāli

Informatīvs materiāls: "Esi atbildīgs, nodod otrreizējai pārtrādei!"(* JPG)
Informatīvs plakāts: Sadzīves atkritumu savākšana. (* JPG)
Informatīvs materiāls: Pirkt, lai izmestu! (* JPG)

 

Plakāts: Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma bezmaksas savākšana.(* JPG)

Buklets "Par SIA ZAAO" (*pdf)

Buklets "Šķiroto atkritumu apsaimniekošana" (*pdf)

Info lapa "EKO laukumos nododamo atkritumu veidi un darba laiki" (*pdf)

Buklets "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana" (*pdf)

Buklets "Nestandarta atkritumu apsaimniekošana" (*pdf)

Buklets "Sadzīves atkritumu poligons "Daibe" (*pdf)

Buklets "Bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšana" (*pdf)

Buklets "Sabiedrības izglītošana un informēšana" (*pdf)

Informatīva lapa "Norādes pareizai atkritumu šķirošanai" (*pdf)

 

Informatīvā lapa šķirošanai (*jpg)