Informatīvi materiāli

Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas sistēma (*jpg)
Informatīva lapa "Norādes pareizai atkritumu šķirošanai" (*jpg)

 

Informatīvs materiāls: "Esi atbildīgs, nodod otrreizējai pārtrādei!"(*png)
Informatīvs materiāls: Pirkt, lai izmestu! (*jpg)

 

Plakāts: Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma bezmaksas savākšana (*jpg)

ZAAO EKO laukumu pakalpojumi, adreses un darba laiki (*jpg)

Informatīvā lapa šķirošanai (*jpg)