Elektrisko un elektronisko, sadzīvē radušos bīstamo, videi kaitīgo preču atkritumu savākšana

juridiskie nolietotas elektrotehnikas savaksana

Nolietotas elektrotehnikas savākšana

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšana no juridiskām personām - 313,03 EUR/t + 21% PVN

Sāvākšana jāpiesaka rakstiski vai pa telefonu.

Nolietotas elektrotehnikas savākšanu pieteikt:

- pa tālruni 6 42 81250 vai uz mob. 26132288 darba laikā no 8:00 -12:00 13:00 - 17:00

- sūtot e-pastu ar pieteikumu uz zaao@zaao.lv