Elektrisko un elektronisko, sadzīvē radušos bīstamo, videi kaitīgo preču atkritumu savākšana

juridiskie nolietotas elektrotehnikas savaksana

Nolietotas elektrotehnikas savākšana

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšana no juridiskām personām -
313,03 EUR/t + 21% PVN

Sāvākšana jāpiesaka rakstiski vai pa telefonu.

juridiskie autoriepas

Autoriepas

Juridiskās personas autoriepas var nogādāt CSA poligonā "Daibe", Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Maksa 70 EUR/t + 21%PVN

Gadījumā, ja autoriepas nepieciešams savākt to atrašanās vietā, maksa par pakalpojumu ir

24.50 EUR/m3 + 21%PVN

Nolietotas elektrotehnikas savākšanu pieteikt:

- pa tālruni 6 42 81250 vai uz mob. 26132288 darba laikā no 8:00 -12:00 13:00 - 17:00

- sūtot e-pastu ar pieteikumu uz zaao@zaao.lv vai uz faksu - 6 42 81251

- pakalpojuma "VIDEI DRAUDZĪGS BIROJS" klientiem nolietotas elektrotehnikas un luminiscento spuldžu savākšanas pakalpojums ir bez maksas.