Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta IV kārta.

Nr. 3DP/3.5.1.2.2./11/IPIA/VARAM/005
Īstenošanas laiks: 16.12.2011. - 19.12.2014.
Kopējās plānotās izmaksas: 916 730,18 EUR Kopējās attiecināmās izmaksas: 871 281,15 EUR Kohēzijas fonda līdzfinansējums: 740 588,97 EUR

Projekta mērķis ir nodrošināt poligona "Daibe" darbiniekus ar darba likumdošanai, sanitārajām prasībām un darba vides augstākajiem standartiem atbilstošu materiālo un tehnisko bāzi.  Projektā plānots paveikt:

  • izbūvēt poligonā "Daibe" jaunas atkritumu priekšapstrādes un šķirošanas centra strādnieku telpas aptuveni 120 m2 platībā, paredzot ģērbtuvju un dušu izveidi;
  • veikt poligona "Daibe" pievedceļa rekonstrukciju 2,6km garumā;
  • pilnveidot esošo reversās osmozes iekārtu.