Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta III kārta. Poligona „Daibe” infrastruktūras pilnveidošana

Nr. 3DP/3.5.1.2.2./09/IPIA/VIDM/002
Īstenošanas laiks: 17.09.2009 - 16.09.2013
Kopējās izmaksas: 3 147 135 LVL Kopējās attiecināmās izmaksas: 2 591 856 LVL Kohēzijas fonda līdzfinansējums: 2 203 078 LVL

Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, vides aizsardzības un normatīvo aktu prasībām atbilstošu, atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu Ziemeļvidzemes reģiona teritorijā. Projektā plānots paveikt:

  • izbūvēt otro atkritumu apglabāšanas šūnu 3,2-3,8 ha platībā ar ietilpību ~ 540 000 m3
  • izbūvēt atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centru
  • veikt atkritumu mehāniskās priekšapstrādes iekārtu piegādi