Vides erudīts

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” sadarbībā ar SIA “ZAAO” un Latvijas Reģionu Televīziju “Re:TV” realizēja 2017.gadā projektu “Vides erudīts”

 Projektā tika veidota erudīcijas spēle „Vides erudīts” vidusskolēniem par cilvēka ietekmi uz vidi un pareizu atkritumu apsaimniekošanu. Spēle klātienē norisinājās 13 posmos starp Vidzemes skolu komandām.

 Projekts tika organizēts 3 kārtās:

1)       13 klātienes spēļu posmi 5 Vidzemes pilsētās, kurās varēja piedalīties arī līdzjutēji. Erudīcijas spēles “Vides erudīts” dalībniekiem bija jāatbild uz jautājumiem par dažādām vides aizsardzības tēmām un jātiek galā ar praktisko uzdevumu – atkritumu šķirošanu. Kopā erudīcijas spēlē piedalījās 27 komandas, t.i. 81 skolēns, pārstāvot 19 Vidzemes vidusskolas. Spēļu posmi norisinājās Gulbenē, Valkā, Vecpiebalgā, Smiltenē un Valmierā.

2)       Visiem 13 spēļu posmiem tika nodrošināts video ieraksts un spēle tika pārraidīta kanālā „Re:TV” no 7.oktobra līdz 18.novembrim. Video ieraksti pieejami Re:TV youtube.com kontā, un katrs var pārbaudīt savas zināšanas, skatoties spēli un mēģinot atbildēt uz jautājumiem, kas uzdoti spēles dalībniekiem.

3)       No sagatavotajiem klātienes spēļu jautājumiem tika izveidota arī speciāla galda spēle ar tādu pašu nosaukumu „Vides erudīts”, kuru balvās saņēma spēļu pusfinālisti. Šīs galda spēles tiks izmantotas arī turpmākajos Daibes ilgtspējas centra, Daibes poligona un ZAAO vides izglītības pasākumos.  

Projekta norises laiks no 2017.g. jūnija līdz 2017.g. novembrim.

 Vides izglītības projektu organizēja biedrība “Daibes ilgstspējas centrs” sadarbībā ar SIA “ZAAO” un Latvijas Reģionu Televīziju “Re:TV”. 

Projektu finansiāli atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonds, līdzfinansējumu nodrošināja Re:TV.

 

LVAF finansējums 34 323,00

Re:TV līdzfinansējums 4810,00

Kopējās projekta izmaksas 39 133,00

 

Video http://www.retv.lv/project/vides-erudits/