Tīra vide teiks PALDIES

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” sadarbībā ar SIA “ZAAO” 2017.gadā realizēja projektu “Tīra vide teiks PALDIES”

Mērķis: Projekta laikā tika organizēti izglītojoši semināri ar mērķi izglītot pagastu un novadu pārvaldniekus, kā arī pašvaldību namu apsaimniekotājus par videi draudzīgas saimniekošanas principiem. Projekta laikā ar zināšanu pārbaudes testu tika noskaidrotas pārvaldnieku zināšanas par aprites ekonomiku, videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu un resursu taupīšanu, lai, balsoties uz iegūtajiem rezultātiem, izstrādātu rokasgrāmatu šīs mērķauditorijas vajadzībām darbā ar iedzīvotājiem.

Aktivitātes:

-         Īstenots projekta uzsākšanas pasākums RAAC “Daibe”, kura laikā pašvaldību darbinieki tika iepazīstināti ar projekta gaitu, aprites ekonomikas principiem, tika apspriesti dažādi ar vides izglītību saistīti jautājumi

- Izveidota nozares profesionāļu – lektoru komanda: Signe Zakka (Valsts vides dienests), Edgars Atlācis un Agnese Kauce (Zvērinātu advokātu birojs “Edgars Atlācis un Partneri”), Normunds Mihailovs (Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālists) un Ginta Gailuma (SIA “ZAAO”)

-       Noorganizēti un  īstenoti 11 izglītojoši semināri par videi draudzīgu saimniekošanu novados un pagastos Valmierā, Smiltenē, Strenčos, Rūjienā, Alojā, Limbažos, Stalbē, Cēsīs, Vecpiebalgā, Balvos un Apē

-         Pārbaudītas projekta dalībnieku zināšanas PIRMS un PĒC dalības semināros par dažādām ar vides aizsardzību saistītām tēmām

Kopā piedalījies 101 pašvaldības darbinieks.

Projekts ilga no 11.05.2017. – 30.10.2017.

LVAF piešķīris 16992,00 euro
ZAAO līdzfinansē 1312,31 euro

PDF iconRokasgrāmata pašvaldību darbiniekiem - videi draudzīga saimniekošana

Projekta rezultāti:

-         Īstenoti 11 izglītojoši semināri, kuros kopumā piedalījušies vairāk nekā 101 pašvaldības darbinieks

- Izveidota rokasgrāmatas pašvaldību darbiniekiem “Videi draudzīga saimniekošana” elektroniskā un drukātā versija

-         Izveidotas divas animācijas pamācības – “Aprites ekonomika” un “Videi draudzīgs dzīvesveids”