Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ziemeļvidzemes reģionā, Latvijā

Nr. 2001/LV/16/P/PE/006
Īstenošanas laiks: 21.11.2001 - 31.12.2005
Kopējās izmaksas: 4 780 906 EUR Kohēzijas fonda līdzfinansējums: 3 346 634 EUR

Projekta mērķis: izveidot videi draudzīgu un ekonomiski patstāvīgu cieto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Ziemeļvidzemes reģionā, kura atbilstu pašreizējām nacionālajām prasībām, kā arī Eiropas Kopienas regulu prasībām. Atkritumu apsaimniekošanas sistēma pakāpeniski tiks piemērota nosacījumiem, kas regulē atkritumu daudzumu, to kaitīgumu un pārstrādi. Projektā paveiktais:

  • izbūvēts reģionālais sadzīves atkritumu poligons Daibe (Stalbes pagasts, Pārgaujas novads) un piegādāts nepieciešamais aprīkojums - atkritumu kompaktors, frontālais iekrāvējs
    Būvniecību veica Konsorcijs VENCEB & SCO Centrs, kas pārstāvēts ar A/S VENCEB (vadošais partneris).
    Tehnikas un atkritumu šķirošanas konteineru un iekārtu piegādātājs - SIA "Volvo Truck Latvia".
    Autoruzraudzību un būvuzraudzību poligonā Daibe veica SIA "Geo Consultants" un BARRY International.
  • rekultivētas 12 izgāztuves
  • izveidoti 9 dalītās atkritumu vākšanas punkti - eko laukumi
  • piegādātas divas atkritumu savācējmašīnas un konteineri