Mobilā vides izziņas klase

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” sadarbībā ar SIA “ZAAO” 2017.gadā īstenoja projektu “Mobilā vides izziņas klase” Mērķis: Zinātniski izglītojošu aktivitāšu kopums „Mobilā vides izziņas klase” organizēšana dažādās Vidzemes un Ziemeļlatgales pilsētu izglītības iestādēs par videi draudzīgu dzīvesveidu, atkritumu šķirošanas un pārstrādes nozīmīgumu, kā arī katra indivīda atbildību sakoptas un tīras vides nodrošināšanā. - Īstenotas 22 interaktīvas un mūsdienīgas vides izziņas mācību stundas dažādās Vidzemes un Ziemeļlatgales mācību iestādēs; - Vides izziņu stundā īstenoti eksperimenti minilaboratorijā, kas attēlo cilvēka rīcības ietekmi uz vidi, demonstrē vides tehnoloģiju darbības procesu, skaidro aprites ekonomikas būtiskumu. - Mācību stundās īstenotas radošās darbnīcas. Šo darbnīcu laikā no šķietamiem atkritumiem tika radītas jaunas, ikdienā noderīgas lietas - no nolietotiem adītiem džemperiem radījām siltas migas mājas mīluļiem, no PET pudelēm darinājām spēles, vairs nederīgajiem T-krekliem iepirkumu maisiņus un no tukšām burkām – dažādu lietu uzglabāšanai stilīgus toverus. Radoši, izmantojot it kā vairs nederīgo un dodot iespēju lietām dzīvot vēlreiz. Kopā piedalījušies 650 bērni un viņu skolotāji. Projekts ilga no 13.04.2017. – 30.11.2017. LVAF piešķīris 15467,00 euro ZAAO līdzfinansē 2370,00 euro Projekta rezultāti: - Izstrādāts vides izziņas mācību stundas saturs, ko skolotāji var izmantot šajā un nākošajos mācību gados integrējot vides izglītību mācību saturā; - Īstenotas 22 vides izziņas mācību stundas pedagoga, laboranta un mākslinieka vadībā; - Iegādāts minilaboratoriju un mācību stundu inventārs, ko plānots izmantot arī turpmāk vides izziņas mācību stundu pasniegšanā.