Mācību materiāls dabas zinībās pirmskolai "Vides mācība maziem bērniem"

SIA "Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" sadarbībā ar pirmskolas izglītības iestādi "Mežmaliņa" (Priekuļi, Cēsu rajons) no 2007. gada 8. janvāra līdz 2007. gada 30. decembrim īstenoja projektu "Vides mācība maziem bērniem".
Projekta rezultāti:
  • sagatavots mācību materiāls dabas zinībās "Vides mācība maziem bērniem" Ziemeļvidzemes reģiona (Cēsu rajons, Limbažu rajons, Valkas rajons, Valmieras rajons) pirmskolas izglītības iestādēm;
  • noorganizēti 4 semināri pirmskolas izglītības iestādēm (Cēsu rajons, Limbažu rajons, Valkas rajons, Valmieras rajons) par mācību materiālu "Vides mācība maziem bērniem";
  • sadarbībā ar rajonu izglītības pārvaldēm (Cēsu rajons, Limbažu rajons, Valkas rajons, Valmieras rajons) izplatīts mācību materiāls pirmskolas izglītības iestādēm