„Interaktīva akcija –„Atkritumu šķirošanas vērtīgie augļi”

 
 

Projekta nosaukums:

„Interaktīva akcija –„Atkritumu šķirošanas vērtīgie augļi”’.

Projekta mērķis:

Interaktīvā un viegli uztveramā veidā informēt  un iesaistīt sabiedrību atkritumu šķirošanas procesā, lai ilgtermiņā veicinātu vides apziņas veidošanos videi draudzīgai rīcībai.

Projekta īstenošanas laiks:

2013. gada aprīlis- jūlijs

Projekta aktivitātes

ZAAO darbības reģionā 7 pilsētās (Balvi, Cēsis, Limbaži, Saulkrastri, Smiltene, Valka, Valmiera) nedēļas ietvaros izveidot vides objektu –instalācijas, kur izglītošanas nolūkā tiks izmantoti dalītu atkritumu veidi (papīrs, PET pudeles, polietilēns, metāls, stikls).

Izveidot informatīvu materiālu – vides avīzi ZAAO darbības reģiona iedzīvotājiem par videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu - dalītu atkritumu vākšanu otrreizējai pārstrādei

Izveidot informatīvi – izglītojošas uzlīmes par atkritumu šķirošanu dalītu atkritumu konteineriem ZAAO darbības reģionā.

Akcijas laikā eksponēt vides objektus - instalācijas sabiedrībai pieejamā vietā pašvaldības teritorijā un, noslēdzoties akcijas laikam, pārvietot tās apskatei uz EKO laukumiem ZAAO darbības reģionā.

Projekta finansējums

Projekta kopējais finansējums 5072Ls
47% no kopējā finansējuma finansē Latvijas vides aizsardzības fonds apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” konkursā "Atbildīgs dzīvesveids" ietvaros.

Projekta rezultāti

Noorganizētas akcijas ZAAO darbības reģiona 7 pilsētās (Balvi, Cēsis, Limbaži, Saulkrastri, Smiltene, Valka, Valmiera) un izveidoti  vides objekti:
izveidotas instalācijas "Atkritumu koks"
 

Izveidots informatīvs materiāls Vides avīze


Izveidotas informatīvi izglītojošas uzlīmes