„Interaktīva akcija –„Atkritumi = resursi”’

Projekta nosaukums:

„Interaktīva akcija –„Atkritumi = resursi”’.

Projekta mērķis:

Mērķis: atraktīvā un viegli uztveramā veidā ZAAO darbības reģionā izglītot, informēt un iesaistīt iedzīvotājus atkritumu šķirošanā, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu un  veicinātu resursu atkārtotu izmantošanu.

Projekta īstenošanas laiks:

2014. gada aprīlis- septembris

Projekta aktivitātes

Projekta uzdevumi:

Noorganizēt  interaktīvu akciju „Atkritumi = resursi” ZAAO darbības reģiona  5 pilsētās  un popularizēt to plašākai sabiedrībai.

ZAAO darbības reģiona  5 pilsētās publiskos pasākumos  eksponēt interaktīvu telti

ZAAO darbības reģiona  5 pilsētās publiskos pasākumos  eksponēt instalāciju „Atkritumu konteiners”.

ZAAO darbības reģiona  5 pilsētās publiskos pasākumos un projekta laikā kopumā prezentēt informatīvo materiālu,   popularizējot ZAAO darbības reģionā izveidoto atkritumu šķirošanas sistēmu.

Projekta finansējums

Projekta kopējais finansējums 6424EUR
59% no kopējā finansējuma finansē Latvijas vides aizsardzības fonds apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” konkursā "Atbildīgs dzīvesveids" ietvaros.

Projekta rezultāti

Izveidota interaktīva telts un instalācija "Atkritumu konteiners". Izveidots izdales materiāls "ZAAO pastkarte"

Dalība ZAAO darbības reģiona pilsētas svētkos  ar interaktīvu akciju "Atkritumi=resursi": Valmiera, Smiltenes novads, Balvi, Cēsis, Jaunpiebalga, Salacgrīva.