CSA poligona „Daibe” atkritumu reģenerācijas procesa iekārtu modernizācija

Nr. NOFI/LV06/AK/02/9
Īstenošanas periods - projekta īstenošana uzsākta 2015.gada 26.maijā un tiks pabeigts 2016.gada 25.martā
Finansējums – projekta kopējās izmaksas ir EUR 483 129

Projekta mērķis – SIA ZAAO ieviesīs jaunus tehnoloģiskos risinājumus, lai nodrošinātu nešķiroto sadzīves atkritumu šķirošanu, energoefektīvu to sagatavošanu noglabāšanai un dalīti vāktu šķiroto atkritumu reģenerāciju, lai palielinātu otrreizēji izmantojamo resursu atgūšanas apjomus un samazinātu energoresursu patēriņu uz vienu produkcijas izlaides vienību.

Aktivitātes – projekta ietvaros paredzēts iegādāties 2 tehnoloģiskās iekārtas un modernizēt otrreizējo izejvielu manuālās šķirošanas līnijas darba stacijas. Iegādātās iekārtas - šķiroto atkritumu ķīpu presi un atkritumu iepakojuma maisu uzplēsēju, ir paredzēts integrēt uzņēmuma atkritumu reģenerācijas tehnoloģiskā procesā, uzlabojot atkritumu reģenerācijas procesa efektivitāti un samazinot energoresursu patēriņu. Atkritumu iepakojumu maisu uzplēsējs nodrošinās primāro energoresursu patēriņa ietaupījumu līdz pat 90%, salīdzinot ar pašreizējo energoresursu patēriņu dotajā atkritumu reģenerācijas etapā. Izveidojot 4 jaunas manuālās šķirošanas darba stacijas, tiks palielināts atgūto otrreizējo izejvielu sortimentu un apjomu ne mazāk kā 650 tonnas gadā.

Paredzamais rezultāts – īstenojot projektu, tiks ieviesta jauna tehnoloģija, kam ir samazināta ietekme uz vidi un kas nodrošinās ražošanas procesa būtisku maiņu.

Projekta finansētājs – projekts „CSA „Daibe” atkritumu reģenerācijas procesu iekārtu modernizācija” tiek īstenots, izmantojot EUR 153 495 piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumenta starpniecību; valsts budžeta līdzekļi EUR 17 055; SIA ZAAO līdzfinansējums EUR 312 579. Programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” mērķis ir atbalstīt inovatīvu vides tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu attīstību un ieviešanu. Vairāk informācijas: www.eeagrants.org

Projekta kontaktpersona – SIA ZAAO projektu vadītājs Mārtiņš Niklass, +37129146130

Līgums par projekta īstenošanu starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un SIA ZAAO noslēgts 2015.gada 17.jūnijā

Aktualitātes:

Projekta atklāšanas seminārs 11.06.2015.

Projekta uzsākšanas preses paziņojums 19.06.2015.

Poligonā "Daibe" izveido 4 jaunas manuālās šķirošanas darba stacijas 18.10.2015.

Eksluatācijā nodota jauna šķiroto atkritumu ķīpu prese 23.11.2015.

Notiks Norvēģu finanšu instrumenta atbalsta programmas projekta noslēguma seminārs 15.03.2016.

Atkritumu apsaimniekošanas centra "Daibe" modernizācijā ieguldīts pusmiljons eiro 24.03.2016.

Projekta norise:

27.10.2014. Iepirkums izsludināšana: Ķīpu preses piegāde un uzstādīšana (ZAAO 2014/23/I)

16.01.2015. Iepirkuma izsludināšana: Nešķiroto sadzīves atkritumu maisu  atvērēja iekārtas piegāde un uzstādīšana ZAAO 2015/2/I

25.03.2015. Iepirkuma izsludināšana: Jaunu darba staciju izveide šķiroto  atkritumu manuālās šķirošanas līnijā (ZAAO  2015/6/m)

17.04.2014. LIAA pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu

16.06.2015. Norvēģu finanšu instrumenta finansētā projekta atklāšanas  seminārs 

17.06.2015. Noslēgts līgums par projekta īstenošanu ar LIAA un LR EM

24.08.2015. Iepirkuma “Jaunu darba staciju izveide šķiroto atkritumu  manuālās šķirošanas līnijā ZAAO 2015/6/m” rezultātu  paziņošana

03.09.2015. Iepirkuma “Ķīpu preses piegāde un uzstādīšana ZAAO  2014/21/l” rezultātu paziņošana

29.09.2015. Iepirkuma “Nešķiroto atkritumu maisu atvērēja iekārtas piegāde  un uzstādīšana ZAAO 2015/2/l” rezultāti paziņošana

09.10.2015. Uzsākta 4 jaunu manuālās šķirošanas darba staciju testēšanā  pilnā darba režīmā

18.10.2015. Poligonā "Daibe" izveido 4 jaunas manuālās šķirošanas darba  stacijas 

10.11.2015. Uzsākta jauna šķiroto atkritumu ķīpu preses testēšana pilnā  darba režīmā 10 darba dienas

23.11.2015. Ekspluatācija nodota jauna šķiroto atkritumu ķīpu prese 

17.03.2016.Uzsākta Nešķiroto atkritumu maisu atvērēja iekārtas 5 dienu  testēšana pilnā darba režīmā

18.03.2016. Norvēģu finanšu instrumenta finansētā projekta noslēguma  seminārs 

24.03.2016. Ekspluatācija nodota Nešķiroto atkritumu maisu atvērēja  iekārta.

24.04.2016. Projekta noslēgumu pārskatu sagatavošana un iesniegšana

Iepirkumi:

Iepirkums ZAAO 2015/2/I ar publicēšanas datumu 16.01.2015. - Nešķiroto sadzīves atkritumu maisu atvērēja iekārtas piegāde un uzstādīšana

Iepirkums ZAAO 2014/23/I ar publicēšanas datumu 27.10.2014.  - Ķīpu preses piegāde un uzstādīšana

Iepirkums ZAAO  2015/6/m ar publicēšanas datumu 25.03.2015.  - Jaunu darba staciju izveide šķiroto atkritumu manuālās šķirošanas līnijā 

Iepirkuma rezultāti ar paziņojuma publicēšanas datumu 24.08.2015. Jaunu darba staciju izveide šķiroto atkritumu manuālās šķirošanas līnijā ZAAO 2015/6/m

Iepirkuma rezultāti ar paziņojuma publicēšanas datumu 25.06.2015. Ķīpu preses piegāde un uzstādīšana ZAAO 2014/21/l

Iepirkuma rezultāti ar paziņojuma publicēšanas datumu 03.09.2015. Ķīpu preses piegāde un uzstādīšana ZAAO 2014/21/l

Iepirkuma rezultāti ar paziņojuma publicēšanas datumu 29.09.2015. Nešķiroto atkritumu maisu atvērēja iekārtas piegāde un uzstādīšana ZAAO 2015/2/l

Foto galerija:

Norvēģu finanšu instrumenta finansētā projekta atklāšanas seminārs 16.06.2015

Norvēģu finanšu instrumenta finansētā projekta noslēguma seminārs 18.03.2016.

Video galerija:

RAAC "Daibe" notiek atkritumu reģenerācijas procesa iekārtu modernizācija 19.01.2016.

Noslēdzies Norvēģijas finanšu instrumenta projekts poligonā "Daibe" 18.03.2016.

RAAC "Daibe" modernizācijā ieguldīts pusmiljons eiro 26.03.2016.

Multfilma - "Dabai labu darīt - ir viegli!"

Prezentācija: