Sadzīves atkritumu savākšana

Skaidrojums Cēsu vecpilsētas atkritumu savākšanas sistēmas efektīvai darbībai

Konteineru maisi

Konteineru mazgāšana

*Konteinera izvešanas biežumam jābūt ne retākam, kā noteikts vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu.

Sadzīves atkritumu savākšanu pieteikt:

- pa tālruni 6 42 81250 vai uz mob. 26515556 darba laikā no 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

- sūtot e-pastu ar pieteikumu uz zaao@zaao.lv