Elektrisko un elektronisko, sadzīvē radušos bīstamo, videi kaitīgo preču atkritumu savākšana

Nolietotas elektrotehnikas savākšana

Nolietotas elektrotehnikas savākšana

No iedzīvotājiem ZAAO savāc nolietotu, neizjauktu vai neizkomplektētu sadzīves elektrotehniku pēc telefoniska vai rakstiska pieteikuma bez maksas. Transporta pakalpojuma maksa ir 4,60 EUR, neatkarīgi no savācamo priekšmetu skaita vienā reizē. 

Nolietotu sadzīves elektrotehniku var nogādāt arī uz EKO laukumiem.

 

Autoriepas

Autoriepas

Nodošanas nosacījumus lasīt  EKO laukumi sadaļā.

Autoriepas neierobežotā apjomā var nogādāt CSA poligonā "Daibe", Stalbes pagastsā, Pārgaujas novadā.

Maksa 100 EUR/t + 21%PVN

Gadījumā, ja autoriepas nepieciešams savākt to atrašanās vietā, skatīt sadaļu Būvniecības un liela izmēra atkritumi.

Nolietotas elektrotehnikas savākšanu pieteikt:

- pa tālruni 6 42 81250 vai uz mob. 26132288 darba laikā no 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

- sūtot e-pastu ar pieteikumu uz zaao@zaao.lv

ZAAO darbības zona

No 2020.gada 20.aprīļa līdz 20.maijam ikviens SIA “ZAAO” darbības reģiona iedzīvotājs, ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus, aicināts piedalīties akcijā “Elektronikas šķiratlons”, ko organizē Latvijas Zaļais punkts kopā ar partneriem. Tās ietvaros, bezkontakta ceļā nododot savas nolietotās elektroiekārtas ZAAO 20 EKO laukumos, varēs piedalīties arī balvu izlozē. Uzzini: http://www.zaao.lv/lv/zinas/piedalies-elektronikas-skiratlona-eko-laukum...