Kā atbildīgi rīkoties ar atkritumiem COVID-19 laikā?

Mājsaimniecībām, kurās ir slimnieki ar COVID-19, atkritumus jāizmet sadzīves atkritumu konteinerā, dubultā aizsietā maisā.
5% (2 balsis)
Individuālie aizsardzības līdzekļi - maskas, vienreiz lietojamie cimdi, jāizmet sadzīves atkritumu konteinerā, aizsietā maisā.
5% (2 balsis)
Rokas jāapstrādā ar dezinfekcijas līdzekli pirms un pēc atkritumu izmešanas.
7% (3 balsis)
Jāievēro visi iepriekš minētie nosacījumi mūsu visu drošībai!
84% (36 balsis)