ZAAO vides izglītībā URDA burti nozīmē

universāla, raiba, draudzīga, atmosfēra
21% (9 balsis)
universāla, radoša, dabaszinību, apmācība
72% (31 balsis)
unikāla, radoša, draugu, apvienība
7% (3 balsis)