ZAAO vides izglītībā URDA burti nozīmē

universāla, raiba, draudzīga, atmosfēra
25% (16 balsis)
universāla, radoša, dabaszinību, apmācība
65% (42 balsis)
unikāla, radoša, draugu, apvienība
11% (7 balsis)