ZAAO vides izglītībā URDA burti nozīmē

universāla, raiba, draudzīga, atmosfēra
22% (4 balsis)
universāla, radoša, dabaszinību, apmācība
72% (13 balsis)
unikāla, radoša, draugu, apvienība
6% (1 balss)