ZAAO vides izglītības talismans Urda ir

pūce
12% (3 balsis)
vārna
8% (2 balsis)
skudra
81% (21 balsis)