Akcijā "Sper EKO soli" piedalās klients, kurš nodevis nolietotu elektrotehniku (EEIA)

nogādājot EEIA uz kādu no 20 EKO laukumiem
54% (13 balsis)
piesakot EEIA savākšanu no savas mājsaimniecības adreses
8% (2 balsis)
abos iepriekšminētajos variantos
38% (9 balsis)