Jaunais individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums privātmājām ietver bezmaksas konteineru apkalpošanu

vieglajam iepakojumam
6% (7 balsis)
stikla iepakojumam
8% (9 balsis)
gan vieglajam, gan stikla iepakojumam
86% (99 balsis)