Jaunais individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums privātmājām ietver bezmaksas konteineru apkalpošanu

vieglajam iepakojumam
8% (6 balsis)
stikla iepakojumam
11% (8 balsis)
gan vieglajam, gan stikla iepakojumam
82% (62 balsis)