Jaunais individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums privātmājām ietver bezmaksas konteineru apkalpošanu

vieglajam iepakojumam
8% (10 balsis)
stikla iepakojumam
8% (10 balsis)
gan vieglajam, gan stikla iepakojumam
85% (112 balsis)