Jaunais individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums privātmājām ietver bezmaksas konteineru apkalpošanu

vieglajam iepakojumam
4% (1 balss)
stikla iepakojumam
9% (2 balsis)
gan vieglajam, gan stikla iepakojumam
87% (20 balsis)