ZAAO rīko semināru pašvaldību speciālistiem

11/6/2015

Lai iepazīstinātu ar atkritumu apsaimniekošanas nozares aktualitātēm, sniegtu jaunāko informāciju par uzņēmuma pakalpojumiem un aicinātu uz diskusiju savstarpējās komunikācijas pilnveidošanai, otrdien, 16.jūnijā SIA ZAAO (ZAAO) rīko semināru savas darbības teritorijas pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistiem, informatīvo izdevumu redaktoriem un pašvaldību kontaktpersonām komunikācijai ar uzņēmumu.

 

Seminārs notiek „Atbildīgas biznesa nedēļas 2015” ietvaros. Uzņēmuma speciālisti informēs par jaunumiem ZAAO pakalpojumos, konsultēs par otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu atpazīšanu. Pasākuma dalībnieki iepazīsies ar uzņēmuma komunikācijas stratēģiju un iesaistīsies diskusijā par ērtākajiem un efektīvākajiem veidiem vides izglītības piedāvājumu saņemšanai. Semināra dalībnieki uzzinās arī par pašvaldībās izmantojamām digitālās komunikācijas formām.

 

Pasākuma otrajā daļā poligonā „Daibe” notiks Norvēģu finanšu instrumenta finansētā projekta „CSA „Daibe” atkritumu reģenerācijas procesu iekārtu modernizācija” atklāšanas seminārs. Īstenojot projektu, tiks panākts primāro energoresursu ietaupījums, otrreizējo izejvielu atguves apjoma pieaugums un radītas jaunas darbavietas.

 

Atgādinām, ka 28 pašvaldību uzņēmums ZAAO ir sācis jaunu sadarbības veidu ar pašvaldībām - izglītošanu un profesionālo zināšanu pārnesi pašvaldību atbildīgajiem darbiniekiem, lai kopīgi panāktu, ka ikviens pašvaldību iedzīvotājs pret apkārtējo vidi izturētos daudz atbildīgāk.

Projekts „CSA „Daibe”atkritumu reģenerācijas procesu iekārtu modernizācija” tiek īstenots, izmantojot EUR 153 495 piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumenta starpniecību. Programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” mērķis ir atbalstīt inovatīvu vides tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu attīstību un ieviešanu. Vairāk informācijas: www.eeagrants.org