Kuras pavasara sakopšanas akcijas izmanto Tu?

Bezmaksas lielgabarīta akcija savā pašvaldībā
33% (62 balsis)
Lielā talka
22% (41 balsis)
Akcijas nav svarīgas, jo regulāri apmeklēju EKO laukumu
19% (35 balsis)
Akcijās nepiedalos
26% (49 balsis)