Kuras pavasara sakopšanas akcijas izmanto Tu?

Bezmaksas lielgabarīta akcija savā pašvaldībā
44% (49 balsis)
Lielā talka
21% (23 balsis)
Akcijas nav svarīgas, jo regulāri apmeklēju EKO laukumu
12% (13 balsis)
Akcijās nepiedalos
24% (27 balsis)