Kuras pavasara sakopšanas akcijas izmanto Tu?

Bezmaksas lielgabarīta akcija savā pašvaldībā
35% (58 balsis)
Lielā talka
20% (33 balsis)
Akcijas nav svarīgas, jo regulāri apmeklēju EKO laukumu
17% (28 balsis)
Akcijās nepiedalos
27% (45 balsis)