Kuras pavasara sakopšanas akcijas izmanto Tu?

Bezmaksas lielgabarīta akcija savā pašvaldībā
38% (52 balsis)
Lielā talka
22% (30 balsis)
Akcijas nav svarīgas, jo regulāri apmeklēju EKO laukumu
16% (22 balsis)
Akcijās nepiedalos
24% (33 balsis)