Kuras pavasara sakopšanas akcijas izmanto Tu?

Bezmaksas lielgabarīta akcija savā pašvaldībā
55% (46 balsis)
Lielā talka
20% (17 balsis)
Akcijas nav svarīgas, jo regulāri apmeklēju EKO laukumu
8% (7 balsis)
Akcijās nepiedalos
16% (13 balsis)