Kas motivētu aktīvāk šķirot un nodot pārstrādei derīgos materiālus?

EKO punktu un EKO laukumu pieejamība
40% (39 balsis)
EKO laukuma atlaižu karte
12% (12 balsis)
Dažādas akcijas
28% (27 balsis)
Plašāk pieejama informācija par pareizu šķirošanu
20% (20 balsis)