Jaunumi

Piesakies jaunumiem

2019-11-1
Projektā "WasteArt" izstrādāts atkritumu audita rīks - tas ir solis pretim atkritumu daudzuma samazināšanai
2019-10-29
29. un 30.oktobrī notiek atkritumu vedēju vadītāju un atkritumu savācēju ikgadējās mācības, papildinot zināšanas kvalitātīvai klientu apkalpošanai
2019-10-25
25. oktobrī URDĀ notika izglītības seminārs pedagogiem - ZAAO Vēstnešiem, lai iemācītu radošas prasmes vides zinību integrēšanai mācību saturā
2019-10-22
18.oktobrī Latvijas Darba devēju konfederācija rīkoja mācību ekskursiju RAAC "Daibe" par labo praksi darba aizsardzības prasību ievērošanā

Pages