Vispārīgā vienošanās par atkritumu savākšanas automašīnu un iekārtu rezerves daļu un servisa nodrošināšanu ZAAO 2017/12/l

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt vispārīgo vienošanos:  

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250        
Fakss 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2017/12/l

3.

CPV klasifikators (ja nepieciešams)

50110000-9

4.

Iepirkuma priekšmets

Vispārīgā vienošanās par atkritumu savākšanas automašīnu un iekārtu rezerves daļu un servisa nodrošināšanu

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2017.gada 13.decembrī

6.

Uzvarētājs 1

(reģistrācijas Nr.)

SIA AK 12, vienotais reģistrācijas Nr.44103026540

 

7.

Uzvarētājs 2

(reģistrācijas Nr.)

SIA Volvo Truck Latvia, vienotais reģistrācijas Nr.40003287135

 

 

 Paziņojuma publicēšanas datums: 19.12.2017.