Virszemes atkritumu savākšanas sistēmu - universālo konteineru sadzīves un atsevišķi savācamiem atkritumiem piegāde ZAAO 2018/16/m

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu: 

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2018/16/m

3.

CPV klasifikators

44613700-7

4.

Iepirkuma priekšmets

Virszemes atkritumu savākšanas sistēmu - universālo konteineru sadzīves un atsevišķi savācamiem atkritumiem piegāde

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2018.gada 3.septembrī

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

MEDIOS OU, reģ.Nr. 12587163

7.

Līgumcena

EUR 13815 (bez PVN)

 

 Paziņojuma publicēšanas datums: 20.09.2018.