Vieglās automašīnas noma ZAAO 2018/18/m

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2018/18/m

3.

CPV klasifikators

60100000-9

4.

Iepirkuma priekšmets

Vieglās automašīnas noma

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2018.gada 13.septembrī

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

SIA “Tehauto noma”, reģ.Nr.44103083187

7.

Līgumcena

EUR 28140.00 (bez PVN)

 

 Paziņojuma publicēšanas datums: 26.09.2018.