Transporta pakalpojumi lielgabarīta atkritumu savākšanai ZAAO 2016/5/l

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO",
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Ražošanas daļas vadītājs – Andis Liepiņš, mob.tel.:26307331

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2016/5/l

4.

CPV klasifikators

90512000-9

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Transporta pakalpojumi lielgabarīta atkritumu savākšanai

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

SIA “ZAAO” darbības teritorija

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 29.03.2016..plkst. 9.00, SIA "ZAAO" birojā Rīgas ielā 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

36 mēneši

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 24.03.2016. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 29.03.2016. laikā no plkst. 8.00 – 9.00 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta trešo daļu

Paziņojuma publicēšanas datums: 01.02.2016.