Sadzīves atkritumu smalcinātāja un sijātāja rezerves daļu un servisa nodrošināšanu ZAAO 2017/10/m

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu: 

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2017/10/m

3.

CPV klasifikators

50530000-9

4.

Iepirkuma priekšmets

Sadzīves atkritumu smalcinātāja un sijātāja rezerves daļu un servisa nodrošināšana

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2017.gada 26.septembris

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

SIA Ecotechno, reģ.Nr.44103082675

7.

Līgumcena

41999 (bez PVN)

 

 Paziņojuma publicēšanas datums: 02.10.2017.