Sadzīves atkritumu sagatavošanas apglabāšanai procesā radušos blakusproduktu apsaimniekošana ZAAO 2016/23/l - IEPIRKUMS IZBEIGTS

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO”
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs – Ģirts Kuplais, mob.tel.:29334472

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2016/23/l

4.

CPV klasifikators

90513100-7

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Sadzīves atkritumu sagatavošanas apglabāšanai procesā radušos blakusproduktu apsaimniekošana

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

CSA poligons Daibe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 26.07.2016.plkst. 9.00, SIA "ZAAO" birojā Rīgas ielā 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

36 mēneši

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 25.07.2016. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 26.07.2016. laikā no plkst. 8.00 – 9.00 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Saskaņā ar Publiskā iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.pinktu, 50.panta pirmo daļu, 51.pantu

Paziņojuma publicēšanas datums: 30.06.2016.