Sadzīves atkritumu konteineru piegāde ZAAO 2017/8/m

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu:

 

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2017/8/m

3.

CPV klasifikators

44613700-7

4.

Iepirkuma priekšmets

Sadzīves atkritumu konteineru piegāde

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2017.gada 21.jūnijā

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

SIA Eco Teh Baltia, reģ.Nr.40103571345

7.

Līgumcena

EUR 28632.00 (bez PVN)

 

Paziņojuma publicēšanas datums: 29.06.2017.