Sadzīves atkritumu konteineru piegāde ZAAO 2016/30/m

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2016/30/m

3.

CPV klasifikators

44613700-7

4.

Iepirkuma priekšmets

Sadzīves atkritumu konteineru piegāde

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2016.gada 15.decembrī

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

SIA Ecotechno, reģ.Nr.44103082675

7.

Līgumcena

EUR 33 772.00 (bez PVN)

 

Paziņojuma publicēšanas datums: 30.12.2016.