Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu apkope un remonts cieto sadzīves atkritumu poligonā „Daibe” ZAAO 2016/24/l

SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO”
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs – Ģirts Kuplais, mob.tel.:29334472

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2016/24/l

4.

CPV klasifikators

50530000-9

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu apkope un remonts cieto sadzīves atkritumu poligonā „Daibe”

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

CSA poligons Daibe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 15.08.2016.plkst. 9.00, SIA "ZAAO" birojā Rīgas ielā 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

60 mēneši

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 12.08.2016. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 15.08.2016. laikā no plkst. 8.00 – 9.00 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Saskaņā ar Publiskā iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 50.panta pirmo daļu, 51.pantu

Paziņojuma publicēšanas datums: 04.07.2016.