Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu apkope un remonts cieto sadzīves atkritumu poligonā „Daibe” ZAAO

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu: 

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO",
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2016/24/l

3.

CPV klasifikators

50530000-9

4.

Iepirkuma priekšmets

Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu apkope un remonts cieto sadzīves atkritumu poligonā „Daibe”

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2016.gada 1.septembrī

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

Mativesi OU, reģ.Nr.11423206

7.

Līgumcena

EUR 226 018.00 (bez PVN)

 

 Paziņojuma publicēšanas datums: 02.09.2016.