Pretsvara dakšu iekrāvēja iegāde ZAAO 2018/15/m

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu: 

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2018/15/m

3.

CPV klasifikators

42418000-9

4.

Iepirkuma priekšmets

Pretsvara dakšu iekrāvēja iegāde

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2018.gada 13.augustā

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

SIA ALWARK reģ.Nr.43603039779

7.

Līgumcena

EUR 33 900 (bez PVN)

 

 Paziņojuma publicēšanas datums: 27.08.2018.