Pārstāvība un konsultācijas saistībā ar komercdarbības organizēšanu un veikšanu ZAAO 2017/4/m

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu: 

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2017/4/m

3.

CPV klasifikators

79110000-8

4.

Iepirkuma priekšmets

Pārstāvība un konsultācijas saistībā ar komercdarbības organizēšanu un veikšanu

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2017.gada 15.maijs

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

Zvērinātu advokātu birojs „Atlācis un Partneri”, reģ.Nr. 90010841493

7.

Līgumcena

EUR 200 000.00 (bez PVN)

 

 Paziņojuma publicēšanas datums: 26.05.2017.