Pārstāvība un konsultācijas saistībā ar komercdarbības organizēšanu un veikšanu ZAAO 2017/4/m

 SIA "ZAAO" vēlas slēgt līgumu:

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO”
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis 642 81250
Fakss 642 81251

2.

Kontaktpersona

Iepirkumu komisijas vadītājs – Ģirts Kuplais, mob.tel.:29334472

3.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2017/4/m

4.

CPV klasifikators

79110000-8

5.

Paredzamā iepirkuma priekšmets

Pārstāvība un konsultācijas saistībā ar komercdarbības organizēšanu un veikšanu

6.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Rīgas iela 32, Valmiera

7.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta

līdz 03.05.2017. plkst. 9.00, SIA "ZAAO" birojā Rīgas ielā 32, Valmierā

8.

Līguma darbības termiņš

36 mēneši

9.

Instrukcijas saņemšanas termiņš un vieta

no izziņošanas līdz 02.05.2017. laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00, un 03.05.2017. laikā no plkst. 8.00 līdz 9.00 Rīgas ielā 32, Valmierā

 

Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10.panta B daļas kārtībai

Paziņojuma publicēšanas datums: 24.04.2017.