Nešķiroto sadzīves atkritumu maisu atvērēja iekārtas piegāde un uzstādīšana ZAAO 2015/2/l

SIA "ZAAO" pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu:

 

1.

Pasūtītāja nosaukums

SIA "ZAAO"
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Reģ.nr. 44103015509
Tālrunis: 642 81250        
Fakss: 642 81251        

2.

Iepirkuma identifikācijas Nr.

ZAAO 2015/2/l

3.

CPV klasifikators

42000000-6

4.

Iepirkuma priekšmets

Nešķirotu sadzīves atkritumu maisu atvērēja iekārtas piegāde un uzstādīšana

5.

Lēmuma pieņemšanas datums

2015.gada 21.septembrī

6.

Izpildītājs (reģistrācijas Nr.)

SIA Vides tehnika, reģ.Nr.40103191846

7.

Līgumcena

EUR 115107.00 (bez PVN)

 

 

Paziņojuma publicēšanas datums: 29.09.2015.